Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 28/03/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο: Ανάκληση της με αριθμ. 76/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά με θέμα «Κατακύρωση του με απευθείας διαπραγμάτευση ηλεκτρονικού, δημόσιου, ανοιχτού, διεθνή, μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου σύμβασης για την «Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών ελαίων και χημικών προσθέτων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, αυτοκινήτων του Δήμου Πλατανιά και των νομικών του προσώπων, για 14 μήνες, αρχής γενομένης από την υπογραφή της Σύμβασης, Προϋπολογισμού 328.693,55, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%» - 1105/25-01-2016 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης»

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 2ο: Ανάκληση της με αριθμ. 100/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά με θέμα «Έγκριση διενέργειας προμήθειας καύσιμων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων,  μηχανημάτων & οχημάτων του Δήμου Πλατανιά και των Νομικών του Προσώπων 2016 -2017»

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                        ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ

Τελ. ενημέρωση 31/03/2016

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)