Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 10/11/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας εξοπλισμού για την λειτουργία του παιδικού σταθμού στην τ.κ. Κοντομαρίου από "Επιχορήγηση από Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013”


(Το θέμα θεωρείται εξαιρετικά επείγον καθώς η ανωτέρω προμήθεια – η προέγκριση της οποίας πρωτοκολλήθηκε στις 9/11/2015- εγκρίνεται υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθεί έως τις 31/12/2015 ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η συγχρηματοδότησή της από το ΠΑΑ 2007-2013).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


               ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Τελ. ενημέρωση 10/11/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)