Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 22/07/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.30, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) με  τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας  διάταξης:        

ΘΕΜΑ 1ο: Αναμορφώσεις Πρ/σμού – Τεχνικού Προγράμματος & ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2014

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

ΘΕΜΑ 2ο: Προσδιορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ – ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ - ΜΑΛΕΜΕ» προϋπολογισμού 3.810.000€  

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

(Τα θέματα θεωρούνται εξαιρετικά επείγοντα για την άμεση έναρξη των διαδικασιών εκτέλεσης του ως άνω αναφερόμενου έργου)

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

               ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ

Τελ. ενημέρωση 22/07/2014

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)