Λειτουργία της Κεντρικής Βάσης ∆εδομένων του ΥΠ.ΕΣ για τα αναρτώμενα έσοδα και δαπάνες των συνδυασμών και των υποψηφίων

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπ. Εσωτερικών με ΑΔΑ: ΒΙΗΝΝ-ΦΡΓ, στην ιστοσελίδα των εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, (ekloges.ypes.gr) εγκαθίσταται και λειτουργεί ιστοχώρος σχετικά με την ανάρτηση των εσόδων και δαπανών των υποψηφίων και των συνδυασμών όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138/A’)«Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές».
Οι υποψήφιοι και οι συνδυασμοί προκειμένου να εισάγουν τα έσοδα και τα έξοδα, χρησιμοποιούν τη διεύθυνση
http://ekloges.ypes.gr. Στην ίδια διεύθυνση οι πολίτες μπορούν να πληροφορούνται για τα έσοδα και τα έξοδα των συνδυασμών. Σχετικοί σύνδεσμοι τοποθετούνται και στην κεντρική ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr)

 

Διαβάστε τις οδηγίες τις απόφασης του ΥΠΕΣ πατώντας εδώ

Τελ. ενημέρωση 22/04/2014

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)