Δημοσίευση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Πλατανιά 2015-2019

 

Ο Δήμος Πλατανιά με την υπ. αρ: 10η  / 2015 ομόφωνη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του, ενέκρινε το Στρατηγικό Σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019, το οποίο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης του Δήμου, τόσο από την πλευρά της τοπικής οικονομίας και του εξωτερικού περιβάλλοντος, όσο και από την πλευρά της εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου ως οργανισμού.

Για το σκοπό αυτό και αναγνωρίζοντας την ανάγκη της συμμετοχής των πολιτών στον καθορισμό του οράματος για τον Δήμο μας, ο Δήμος θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση το εν λόγω Στρατηγικό Σχεδιασμό και καλεί κάθε δημότη, πολίτη  και επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στα όρια του Δήμου να επισκεφθεί  την ιστοσελίδα: www.platanias.gr, όπου έχει αναρτηθεί ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019 του Δήμου Πλατανιά και να συνδράμει, εφόσον επιθυμεί, με την αποτύπωση της σκέψης του στον αναπτυξιακό σχεδιασμό  του Δήμου συμπληρώνοντας το σχετικό ερωτηματολόγιο που έχει αναρτηθεί στην ίδια σελίδα.

Περαιτέρω καλούμε όλους τους επιστημονικούς, κοινωνικούς και γενικά μαζικούς φορείς του Δήμου να καταθέσουν εγγράφως τις θέσεις και προτάσεις τους επί του Στρατηγικού Σχεδιασμού με: α) αποστολή τους ταχυδρομικά στη Διεύθυνση: Δήμος Πλατανιά, Γεράνι, τ.κ 73014 β) αποστέλλοντας ψηφιακά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: birakisplatanias.gr γ) αυτοπροσώπως στο Δημαρχείο Πλατανιά στο Γεράνι και στο τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

 Οι παραπάνω καταθέσεις ερωτηματολογίων, απόψεων και θέσεων από τους ενδιαφερόμενους  παρακαλούμε όπως γίνει μέχρι τη Παρασκευή  28 Μαΐου 2015

Τελ. ενημέρωση 08/05/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)