Δικαιολογητικά για τη μεταγραφή ιδιοκτησιών στο υποθηκοφυλακείο στις κυρωμένες πράξεις εφαρμογής

 

 

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου, όπου θα αναφέρεται ότι έγινε έλεγχος των στοιχείων της πράξης εφαρμογής και συμφωνούν.
 2. Αντίγραφα πινάκων & διαγραμμάτων από την πράξη εφαρμογής. εις διπλούν
 3. Το συμβόλαιο προσκύρωσης, όταν υπάρχει προσκυρούμενο τμήμα προς την ιδιοκτησία

 

 

 

Αίτηση για μεταγραφή ιδιοκτησιών στο υποθηκοφυλακείο στις κυρωμένες πράξεις εφαρμογής

Τελ. ενημέρωση 14/06/2011

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)