Δικαιολογητικά για βεβαίωση εισφοράς σε χρήμα

 

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου
 2. Αντίγραφα πινάκων & διαγραμμάτων από την πράξη εφαρμογής
 3. Στις κυρωμένες μελέτες, πιστοποιητικό μεταγραφής της τελικής ιδιοκτησίας από το υποθηκοφυλακείο
 4. Στις ακύρωτες μελέτες και για πολλαπλές ιδιοκτησίες, τεχνική έκθεση μηχ/κού για την εισφορά σε χρήμα

 

 

 

Αίτηση για βεβαίωση εισφοράς σε χρήμα

Τελ. ενημέρωση 14/06/2011

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)