Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας

Σύμφωνα με την απόφαση με αρ.πρωτ. 5219/3-2-04 (παράγραφος 1) έγκριση εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας χωρίς άδεια δόμησης δίνεται, εφόσον δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές διατάξεις και τα οικόπεδα, τα γήπεδα ή τα κτίσματα στα οποία γίνονται, δεν βρίσκονται σε δάσος, σε ρέμα, στον αιγιαλό ή την παραλία, σε καθορισμένο αρχαιολογικό χώρο, σε περιοχή απολύτου προστασίας, σε κοινόχρηστο χώρο, σε κτίρια που δεν έχουν μη διανοιγμένη παρόδια στοά και δεν είναι ρυμοτομούμενα ή στατικά επικίνδυνα. Εφόσον θίγονται δικαιώματα συνιδιοκτησίας, εξασφαλίζεται η σχετική συναίνεση με ευθύνη των ενδιαφερομένων.

Οι εργασίες εκτελούνται μετά από σχετική έγκριση εργασιών που χορηγείται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, εφόσον υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσδιορίζονται από την απόφαση 5219/3-2-04:

 1. αίτηση των ενδιαφερομένων, στην οποία να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία τους, τα στοιχεία του ακινήτου και περιγραφή των εκτελούμενων εργασιών και τα συνημμένα στοιχεία
 2. οι εγκρίσεις των αρμόδιων υπηρεσιών (αρχαιολογίας, δασαρχείου, ΕΠΑΕ, ΥΠΠΟ) που απαιτούνται κατά περίπτωση
 3. τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 3 της απόφασης 5219/3-2-04
 4. βεβαίωση ή αντίγραφο δήλωσης κτηματολογίου, ή αντίγραφο τοπογραφικού ή άλλου σχεδίου, εφόσον δεν προσδιορίζεται η θέση του ακινήτου με τη διεύθυνση.

Στην παράγραφο 3 περιγράφεται το είδος των εργασιών που επιτρέπονται εκτός από αντικατάσταση στέγης σε ρυμοτομούμενα κτίσματα με τον Ν.1569/31.

Τοπογραφικό ή απόσπασμα κτηματολογίου υποχρεωτικό.

 

Έντυπο αίτησης εργασιών μικρής κλίμακας

Τελ. ενημέρωση 14/06/2011

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)