Δικαιολογητικά για σύνταξη βεβαιωτικού καταλόγου εισφοράς σε χρήμα στις κυρωμένες πράξεις εφαρμογής

 

 

 1. Αίτηση ενδιαφερόμενου με πλήρη τα στοιχεία του(δ/νση, ΑΦΜ, ΔΟΥ, αρ. αστυνομικής ταυτότητας ) και ν' αναφέρει ότι συμφωνεί με την τιμή που έχει καθορίσει η επιτροπή του ΠΔ5/86, καθώς και τον τρόπο πληρωμής (δόσεις ή εφάπαξ)
 2. Αντίγραφο πινάκων και διαγραμμάτων της κυρωμένης πράξης εφαρμογής και εφόσον έχει γίνει διορθωτική πράξη αντίγραφα αυτής
 3. Πιστοποιητικό Μεταγραφής της ιδιοκτησίας από το Υποθηκοφυλακείο
 4. Σε περίπτωση διορθωτικής πράξης (διόρθωση ονομάτων), θα προσκομίζεται φύλλο αντικειμενικής αξίας από συμβολαιογράφο με την τιμή που ίσχυε όταν κυρώθηκε η διορθωτική πράξη
 5. Τοπογραφικό διάγραμμα με σημειωμένη τη θέση του οικοπέδου και στο απόσπασμα σχεδίου πόλης
 6. Τίτλοι ιδιοκτησίας σε περιπτώσεις που έχουν γίνει μεταβιβάσεις μετά την κύρωση της πράξης εφαρμογής
 7. Τεχνική έκθεση εισφορών από μηχανικό, όπου απαιτείται

 

 

Αίτηση για σύνταξη βεβαιωτικού καταλόγου εισφοράς σε χρήμα στις κυρωμένες πράξεις εφαρμογής

Τελ. ενημέρωση 14/06/2011

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)