Βεβαίωση για ηλεκτροδότηση και υδροδότηση

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Α. Για κτίσματα προ της 8/9/83

 1. Αίτηση
 2. Πρωτότυπο φύλλο αδείας

Β. Για εργοταξιακή παροχή

 1. Αίτηση
 2. Αντίγραφο φύλλου αδείας

Γ. Ηλεκτροδότηση/υδροδότηση αδειών μετά το 1983 χωρίς αυτοψία

 1. Αίτηση
 2. Πρότυπο φύλλο αδείας
 3. Υπεύθυνη Δήλωση Μηχανικού (επιβλέποντα)
 4. Τεχνική έκθεση μηχανικού
 5. Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτητών
 6. Έντυπο από σωματείο υδραυλικών

Δ. Ηλεκτροδότηση/υδροδότηση αδειών με αυτοψία

 1. Όλα τα ανωτέρω χωρίς υπεύθυνη δήλωση μηχανικού

 

Τελ. ενημέρωση 14/06/2011

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)