Δικαιολογητικά για το χαρακτηρισμό ενός τυφλού οικοπέδου ως οικοδομήσιμου

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου
 2. Τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα: 1:200 και 1:500 με κλείσιμο των ομόρων οικοπέδων
 3. Επικυρωμένο συμβόλαιο (εάν το Δ/γμα ρυμοτομίας είναι παλαιό για να αποδειχθεί ότι δεν έχει γίνει υπαίτια κατάτμηση μετά τον Ν.Δ.690/48, είναι δυνατόν να χρειαστούν και όλα τα προηγούμενα συμβόλαια μέχρι το 1948)
 4. Τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει το συμβόλαιο, αν υπάρχει
 5. Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το Υποθηκοφυλακείο.
 6. Τεχνική έκθεση.
 7. Αμοιβές.

Διατήρηση ιδιωτικών οδών εντός εγκεκριμένου σχεδίου Πόλης υφισταμένων μετά το έτος 1923

Χρειάζεται απόφαση Νομάρχη για την ανάγκη διατήρησης αυτών των οδών για την είσοδο σε ανεξάρτητες αποκεκλισμένες ιδιοκτησίες νόμιμα κατατμημένες.

Απαιτούνται:

 1. Παλαιά συμβόλαια
 2. Τοπογραφικό διάγραμμα με αποτύπωση των ιδιοκτησιών εκατέρωθεν της οδού για τον έλεγχο της πρόσβασής τους
 3. Αντίγραφο από αεροφωτογραφίες
 4. Αμοιβές.

Δρόμοι εκτός σχεδίου, προϋφιστάμενοι του έτους 1923

 1. Αίτηση
 2. Τοπογραφικό διάγραμμα του δρόμου.
 3. Παλιές αεροφωτογραφίες.
 4. Παλιά συμβόλαια.
 5. Βεβαίωση ότι ο δρόμος συντηρείται από το Δήμο.
 6. Οτιδήποτε άλλο στοιχείο που να αποδεικνύει την παλαιότητα του δρόμου.

 

Αίτηση για το χαρακτηρισμό ενός τυφλού οικοπέδου ως οικοδομήσιμου

 

Τελ. ενημέρωση 14/06/2011

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)