Βεβαίωση χρήσης γης

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Αίτηση των ενδιαφερομένων, όπου θα αναφέρεται η δραστηριότητα για την οποία ζητείται χρήση γης και απόσπασμα με σημειωμένη τη θέση της ιδιοκτησίας για κάθε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις ως εξής:

Α. Εντός σχεδίου, εντός Γ.Π.Σ.

Σημειωμένη η θέση της ιδιοκτησίας με υπογραφή και σφραγίδα μηχανικού (με ευθύνη για τη θέση) στο απόσπασμα Γ.Π.Σ.

Β. Εκτός σχεδίου, εντός Γ.Π.Σ.

Σημειωμένη η θέση, όπως ανωτέρω στο απόσπασμα του Γ.Π.Σ.

Γ. Εκτός σχεδίου, εκτός Γ.Π.Σ. εντός ορίων εφαρμογής της τροποποιημένης απόφασης 16/81 Ε.Σ.Χ.Π. (Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας και Περιβάλλοντος)

Σημειωμένη η θέση, όπως ανωτέρω στο απόσπασμα χάρτη της τροποποιημένης απόφασης Ε.Σ.Χ.Π.

Δ. Εκτός Γ.Π.Σ. εντός οικισμού

Σημειωμένη η θέση, όπως ανωτέρω στο απόσπασμα του χάρτη του οικισμού.

 

Έντυπο αίτησης για βεβαίωση χρήσης γης

 

Τελ. ενημέρωση 14/06/2011

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)