Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση (έντυπο υπηρεσίας)
 2. Πέντε κατόψεις και τομή του καταστήματος με σημερινή εικόνα και διαμόρφωση του χώρου και όλο το περίγραμμα της οικοδομής, εμβαδομέτρηση του συγκεκριμένου καταστήματος με σφραγίδα και υπογραφή μηχανικού
 3. Δύο τοπογραφικά
 4. Φωτογραφίες πρόσοψης όλου του κτιρίου (γη και ουρανός)
 5. α) Στοιχεία νομιμότητας κτιρίου και χρήση (οικοδομική άδεια)
  β) Για τα κτίσματα πριν του 1955 και 1923 απαιτούνται συμβόλαιο και προγενέστερες άδειες λειτουργίας
 6. Βεβαιώσεις αρμοδίων φορέων για προγενέστερες χρήσεις
 7. Δηλώσεις στατικής επάρκειας για κτίσματα με οικοδομική άδεια που προϋφίστανται του έτους 1985 και για κτίσματα (νομίμως υφιστάμενα) που προϋφίστανται των ετών 1955 και 1923
 8. Νομιμότητα τυχόν υπαρχόντων τεντών και επιγραφών
 9. Έλεγχος ρυμοτομούμενων (εάν απαιτείται).

 

Έντυπο αίτησης βεβαίωσης χώρου κύριας χρήσης

Τελ. ενημέρωση 14/06/2011

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)