Έλεγχος οικοδομών για τυχόν επικίνδυνες κατασκευές

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση όπου θα αναγράφονται και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του ετοιμόρροπου (μπορεί να είναι άλλος ο καταγγέλων).

Γίνεται αυτοψία από τεχνικό υπάλληλο της πολεοδομίας, ο οποίος περιγράφει με έγγραφο στα μέλη της επιτροπής ετοιμόρροπων κτισμάτων του δήμου την κατάσταση του κτιρίου με συνημμένη φωτογραφία.

Ακολουθεί αυτοψία από τα μέλη της επιτροπής και το πόρισμα αποστέλλεται στον τεχνικό υπάλληλο του δήμου, ο οποίος υποχρεούται να ενημερώσει τους ιδιοκτήτες του κτιρίου, την τεχνική υπηρεσία του Δήμου , εάν απαιτείται. Εάν το κτίσμα είναι ετοιμόρροπο και ο ιδιοκτήτης δεν ενδιαφερθεί αναλαμβάνει πρωτοβουλία η Τεχνική Υπηρεσία και εάν είναι επικινδύνως ετοιμόρροπο το κατεδαφίζει και χρεώνει τα έξοδα στον ιδιοκτήτη.

 

Αίτηση για έλεγχο οικοδομών για τυχόν επικίνδυνες κατασκευές

 

Τελ. ενημέρωση 14/06/2011

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)