Βεβαίωση τελεσιδικίας πράξεων αναλογισμού αποζημιώσεως

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:


 1. Αίτηση των ενδιαφερομένων

Μετά την κύρωση της Πράξης Αναλογισμού από το Νομάρχη και εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις στον αρμόδιο Περιφερειάρχη, η πράξη εντός 30 ημερών καθίσταται οριστική και αμετάκλητη.

 

 

 

Αίτηση για βεβαίωση τελεσιδικίας πράξεων αναλογισμού αποζημιώσεως

 

Τελ. ενημέρωση 14/06/2011

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)