Δικαιολογητικά για βεβαίωση υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας και εισφοράς σε χρήμα Σύμφωνα με το Ν.2242/94

Α. Ακύρωτες πράξεις εφαρμογής:

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου
 2. Έντυπο δήλωσης ιδιοκτησίας του Ν.1337/83 συμπληρωμένο από τον ιδιοκτήτη
 3. Συμβόλαια του σημερινού ιδιοκτήτη και του ιδιοκτήτη 10-3-82 και τυχόν διαγράμματα που τα συνοδεύουν
 4. Πιστοποιητικό μεταγραφής ιδιοκτησίας βαρών,διεκδικήσεων, κατασχέσεων από το Υποθηκοφυλακείο
 5. Αντίγραφα μερίδων όλων των ιδιοκτητών 10-3-82 από το Υποθηκοφυλακείο
 6. Αντίγραφο πινάκων και διαγραμμάτων από την μελέτη πράξης εφαρμογής
 7. Για τον υπολογισμό της εισφοράς σε χρήμα, τεχνική έκθεση μηχανικού.

Β. Κυρωμένες πράξεις εφαρμογής:

 1. Πιστοποιητικό μεταγραφής της τελικής ιδιοκτησίας από το Υποθηκοφυλακείο
 2. Αντίγραφο πινάκων και διαγραμμάτων από την μελέτη πράξης εφαρμογής εις διπλούν

 

 

 

Αίτηση για βεβαίωση υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας και εισφοράς σε χρήμα

Τελ. ενημέρωση 14/06/2011

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)