Δικαιολογητικά για σύνταξη πράξης τακτοποίησεως, προσκυρώσεως, ρυμοτομίας και αναλογισμού αποζημιώσεως, λόγω ρυμοτομίας

 

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου
 2. Τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:200 ή 1:500 εις τετραπλούν το οποίο θα περιλαμβάνει:
  • οικόπεδο του επισπεύδοντος, όλα τα όμορα αυτού, οικόπεδα του Ο.Τ. και των απέναντι Ο.Τ. που συμμετέχουν στην πράξη
  • αποτύπωση επικειμένων
  • απόσπασμα εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου
  • μετρητικά στοιχεία ιδιοκτησιών (διαστάσεις, εμβαδά)
  • ρυμοτομούμενα τμήματα
 3. Επικυρωμένοι τίτλοι ιδιοκτησίας
 4. Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το Υποθηκοφυλακείο
 5. Τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει το συμβόλαιο αν υπάρχει
 6. Αμοιβές Μηχανικών

 

 

Αίτηση για σύνταξη πράξης τακτοποίησεως, προσκυρώσεως, ρυμοτομίας και αναλογισμού αποζημιώσεως, λόγω ρυμοτομίας

Τελ. ενημέρωση 14/06/2011

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)