26-09-2012 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ο Δήμος Πλατανιά στα πλαίσια του έργου "Διασυνοριακή Περιβαλλοντική Εκπαίδευση" του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας "Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013", προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο "Συμβουλευτική Υποστήριξη για το Επικοινωνιακό Σχέδιο/Προβολή έργου ΔΙΑ.ΠΕΡ.ΕΚ". Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σχετικές οικονομοτεχνικές προσφορές, αφού ενημερωθούν απο το παρακάτω επισυναπτόμενο αρχείο.

Πληροφορίες στα τηλ 2821341022

Τελ. ενημέρωση 04/03/2013

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)