Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την «προμήθεια κάδων» απορριμμάτων (πλαστικών)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων, που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 32.656,50 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

 

Πατήστε εδώ να δείτε την διακήρυξη

Τελ. ενημέρωση 08/07/2011

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)