Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης super , βενζίνης αμόλυβδης , ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου ΠΛΑΤΑΝΙΑ,

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος ΠΛΑΤΑΝΙΑ διακηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»
πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης super , βενζίνης
αμόλυβδης , ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου ΠΛΑΤΑΝΙΑ, με
κριτήριο κατακύρωσης για τα υγρά καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές
προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο
φορά φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για
δε τα ελαιολιπαντικά τη χαμηλότερη τιμή μονάδος , συνολικού
προϋπολογισμού 221.600,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 13-8-2013 και ώρα. 11 π.μ. (λήξη υποβολής
προσφορών) στα γραφεία του Δήμου ΠΛΑΤΑΝΙΑ στο Γεράνι Χανίων
Κρήτης ,ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 5% επί του
προϋπολογισμού των προσφερόμενων ειδών του κάθε προμηθευτή ,
κατατεθειμένη με Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου
ΠΛΑΤΑΝΙΑ , στο Γεράνι τηλέφωνο 2821083585, Γραφείο Προμηθειών.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ

                                    ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


Ο Δήμαρχος ΠΛΑΤΑΝΙΑ διακηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης super , βενζίνης αμόλυβδης , ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου ΠΛΑΤΑΝΙΑ, με κριτήριο κατακύρωσης για τα υγρά καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορά φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για δε τα ελαιολιπαντικά τη χαμηλότερη τιμή μονάδος , συνολικού προϋπολογισμού 221.600,00€ συμπ. Φ.Π.Α. Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 13-8-2013 και ώρα. 11 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου ΠΛΑΤΑΝΙΑ στο Γεράνι Χανίων Κρήτης ,ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 5% επί του προϋπολογισμού των προσφερόμενων ειδών του κάθε προμηθευτή , κατατεθειμένη με Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου ΠΛΑΤΑΝΙΑ , στο Γεράνι τηλέφωνο 2821083585, Γραφείο Προμηθειών.


                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ


                                  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ

 

Τελ. ενημέρωση 10/08/2013

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)