Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, δύο (2) ατόμων,στο ΝΠΔΔ του Δήμου Πλατανιά

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος  «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» 2011 - 2013 του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά...

Τελ. ενημέρωση 03/11/2012

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)