ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για εκμίσθωση του Κυλικείου Δημoτικού Σχολείου Μάλεμε


Η  Σχολική  Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Πλατανιά,  έχοντας  υπόψη  τις διατάξεις της  Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (Φ.Ε.Κ. 1003 /30.05.2008 τεύχος Β), όπως ισχύει σήμερα,  το γεγονός  ότι  η  υπάρχει  πρόωρη  λήξη σύμβασης εκμετάλλευσης  κυλικείου  του Δημοτικού  Σχολείου  Μάλεμε,  προκηρύσσει  διαγωνισμό  για  την  εκμίσθωση  του  Σχολικού Κυλικείου Δημοτικού Σχολείου Μάλεμε.

Διαβάστε την προκήρυξη παρακάτω.

Τελ. ενημέρωση 27/03/2014

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)