Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια τροφίµων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δ. Πλατανιά

Ημερ: 11/08/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια τροφίµων και
ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου
του ∆ήµου Πλατανιά , σίτισης των παιδιών των παιδικών σταθµών του
Ν.Π.∆.∆ . ∆ήµου Πλατανιά , και γάλατος για τους εργαζοµένους του
∆ήµου ,τους εργαζοµένους του  Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου και των
εργαζοµένων της ∆.Ε.Υ.Α.Β.Α.

Προϋπολογισµός: 55.826,85 ευρώ µε ΦΠΑ

 

 


 

Eνημερώνουμε  τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές , ότι όσοι λάβουν αντίγραφο της σχετικής διακήρυξης από την ιστοσελίδα του Δήμου www.platanias.gr  πρέπει υποχρεωτικά να μας ενημερώσουν στο παρακάτω e-mail: giakoumaki @ platanias.gr , για τυχόν διευκρινήσεις διορθώσεις ή τροποποιήσεις που μπορεί να προκύψουν επί  των όρων της διακήρυξης για τις οποίες θα πρέπει εγκαίρως να ενημερωθούν .

                                                                                                                  Για το τμήμα προμηθειών

ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ

Τελ. ενημέρωση 12/08/2014

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)