Δράσεις Ενημέρωσης & Δικτύωσης από το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πλατανιά

Συνάντηση ενημέρωσης και δικτύωσης του Κέντρου Κοινότητας – της νεοσύστατης κοινωνικής δομής του Δήμου Πλατανιά - με εκπροσώπους υπηρεσιών/δομών και φορέων που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας και υποστήριξης στα διοικητικά όρια του Δήμου Πλατανιά (προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι», Αννουσάκειο Θεραπευτήριο Κισάμου, κ.α.) της Εκκλησίας καθώς και με δ/ντες Σχολικών Μονάδων του Δήμου, παρουσία του προέδρου της ΚΕΔΗΠ κ. Α. Καπνισάκη, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 27 Ιουνίου 2017, στο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Μάλεμε του Δήμου Πλατανιά.

 

Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Πλατανιά κ. Γαβριήλ Κουρής περιέγραψε την αποστολή και τους βασικούς στόχους της δομής τονίζοντας πως «προτεραιότητα του Δήμου Πλατανιά αποτελεί η εύρυθμη, αποτελεσματική και απρόσκοπτη οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας προκειμένου αυτό να καταστεί ο βασικός «μηχανισμός» σχεδιασμού, συντονισμού, παρακολούθησης και άσκησης πολιτικών κοινωνικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο και ταυτόχρονα να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των ωφελούμενων πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου και όχι μόνο»

Όπως ανέφερε ο κ. Κουρής «σκοπός της – πρώτης αυτής - συνάντησης είναι η  παρουσίαση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κέντρου Κοινότητας, η χαρτογράφηση των κοινωνικών προβλημάτων και αναγκών που εντοπίζονται στο Δήμο Πλατανιά και η συζήτηση/διαμόρφωση τρόπων συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, ώστε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο και σταθερό δίκτυο εντοπισμού και υποστήριξης των πολιτών που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες στα διοικητικά όρια του Δήμου Πλατανιά».

Από την πλευρά της, η ψυχολόγος του Κέντρου Κοινότητας κα. Στέλλα Χριστουλάκη, παρουσίασε αναλυτικά την οργάνωση και λειτουργία της νέας κοινωνικής δομής του Δήμου Πλατανιά καθώς και τις παρεχόμενες υπηρεσίες αυτής, οι οποίες – μεταξύ άλλων – περιλαμβάνουν:

 1.    την πληροφόρηση/υποστήριξη ή/και παραπομπή των πολιτών στα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, 

2.    τη συνεργασία με λοιπές Κοινωνικές Υπηρεσίες και Δομές καθώς και με φορείς προώθησης της απασχόλησης και 

3.    την παροχή υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

Τέλος, στο πλαίσιο της συνάντησης υπήρξε – μεταξύ όλων των συμμετεχόντων – εκτενής συζήτηση γύρω από τα κοινωνικά προβλήματα που εντοπίζονται ως τα εντονότερα στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Πλατανιά και προτάθηκαν τρόποι συνεργασίας για την αντιμετώπισή τους.

Τελ. ενημέρωση 28/06/2017

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)