Κατάθεση Δελτίου Απογραφής για τους Στρατεύσιμους του 1999

Ο Δήμος Πλατανιά ενημερώνει του Δημότες του , ότι  οι  στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 1999 (Κλάσεως 2020)  , είναι  υποχρεωμένοι   να καταθέσουν   Δελτίο Απογραφής   (ΔΑ) κατά  το  πρώτο  τρίμηνο  του  έτους  2017 (02 Ιανουαρίου   εως  31 Μαρτίου  ) στις κατά  τόπους  Στρατολογικές  Υπηρεσίες   ,στα  Κέντρα  Εξυπηρέτησης  Πολιτών  (ΚΕΠ) ή  στις  αρμόδιες  Προξενικές  Αρχές .

 

Κατά  την  προσέλευση  τους  θα  πρέπει  να  προσκομίσουν   απαραίτητα  τα  παρακάτω  δικαιολογητικά :

1.Δελτίο  αστυνομικής  ταυτότητας   ή  Ελληνικού  Διαβατηρίου 

2.βεβαίωση  απόδοσης  ΑΦΜ

3 Βεβαίωση  ΑΜΚΑ

Τελ. ενημέρωση 13/01/2017

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)