Προτεραιότητα στην κοινωνική πολιτική | Απολογισμός Δράσεων Κοινωνικής Προστασίας 2014-2016

Ο Δήμος Πλατανιά, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για την κοινωνική ένταξη και προστασία, ανέπτυξε τα προηγούμενα χρόνια ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών υπηρεσιών και προγραμμάτων που στοχεύουν στην καταπολέμηση της φτώχειας και στην άρση κάθε είδους διακρίσεων, στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, στην κοινωνική ενσωμάτωση ευπαθών κοινωνικά ομάδων και στην πρόληψη και προαγωγή της υγείας των δημοτών του.

 

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Πλατανιά, υλοποίησε κατά το χρονικό διάστημα 2014-2016, μια σειρά από σημαντικές ενέργειες κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και στήριξης ευπαθών / ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού, οι σημαντικότερες εκ των οποίων παρουσιάζονται παρακάτω:

 

(1) Καταβολή αποζημιώσεων σε πλημμυροπαθείς

Ο δήμος Πλατανιά και ειδικότερα το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας αυτού, διαχειρίστηκε με επιτυχία τη διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων σε πλημμυροπαθείς του Δήμου Πλατανιά από τα ακραία καιρικά φαινόμενα (πλημμύρες) που έλαβαν χώρα στις 31/12/2014 και 1-2/1/2015 και τα οποία προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε νοικοκυριά κατοίκων και δημοτών μας. Τα αιτήματα/αναφορές που υποβλήθηκαν συνολικά  προς το αρμόδιο Τμήμα για ζημιές που αφορούσαν οικοσκευές, υλικές ζημιές σε ακίνητα (καταπτώσεις τοιχίων, κατολισθήσεις πάνω σε οικίες ή αυλές, ρωγμές σε τοίχους οικιών κ.α.), καταστροφή ειδών σίτισης και ένδυσης κτλ., ανήλθαν σε 152 εκ των οποίων - μετά τον ενδελεχή έλεγχο και αξιολόγηση όλων των αιτήσεων, δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ποσού 586,94 €, για κάλυψη των άμεσα βιοτικών αναγκών  τους (σίτιση, ένδυση), κατέστησαν συνολικά 49 άτομα.

 

(2) Λειτουργία Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

Το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο Πλατανιά – το οποίο καλύπτει όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Πλατανιά – υποστήριξε, μέσω της δωρεάν παροχής ειδών πρώτης ανάγκης για σίτιση και ένδυση, 416 άτομα τα οποία άνηκαν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού.

 

(3) Λειτουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου

Ο Δήμος Πλατανιά σε συνεργασία με την Ένωση Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Ν. Χανίων και τον Σύλλογο Καθηγητών Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών “Palso” Ν. Χανίων ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2016 την υλοποίηση - για 1η χρονιά - του θεσμού του Δημοτικού Κοινωνικού Φροντιστηρίου με σκοπό τη δημιουργία ενός πλέγματος Κοινωνικής Προστασίας μέσου του οποίου θα καλύπτονται ενισχυτικά οι εκπαιδευτικές ανάγκες των άπορων μαθητών της περιοχής του Δήμου. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης 18 μαθητές οικονομικά αδύναμων οικογενειών, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δωρεάν φροντιστηριακά μαθήματα και μαθήματα ξένων γλωσσών στο Δήμο Πλατανιά.

 

(4) Παροχή τροφίμων σε αστέγους και άτομα που διαβιούν σε συνθήκες στέγης που δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης & διατροφής

Σε εκτέλεση πρωτοκόλλου συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Πλατανιά, το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, ανέλαβε το συντονισμό, την παρακολούθηση και την υλοποίηση του έργου παροχής τροφίμων σε αστέγους και άτομα που διαβιούν στο Δήμο Πλατανιά σε συνθήκες στέγης που δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης και διατροφής. Τα τρόφιμα (π.χ. Ζυμαρικά , ρύζι, φρούτα, τυρί, κλπ) που διατέθηκαν συνολικά ξεπέρασαν τα 2.730 τεμάχια.

 

(5) Υλοποίηση Προγράμματος Δωρεάν Διανομής Ρυζιού σε απόρους

Ο Δήμος Πλατανιά, στο πλαίσιο του «Εθνικού Προγράμματος Δωρεάν διανομής Ρυζιού Parboiled σε απόρους της Χώρας», υλοποίησε τη δωρεάν διανομή Ρυζιού στους δικαιούχους του προγράμματος της ΕΕ “Δωρεάν Διανομή Τροφίμων του έτους 2015”. Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Πλατανιά παρέλαβε 1.066 κιλά ρυζιού parboiled, τα οποία και διένειμε σε 71 οικογένειες και συνολικά σε 147 δικαιούχους-ωφελούμενους του Δήμου Πλατανιά.

 

(6) Υλοποίηση δράσης δωρεάν διανομής ροδάκινων 

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κανονισμού της ΕΕ 1031/2014 και της ΚΥΑ 3320/89565, ο Δήμος Πλατανιά προχώρησε το 2015 στη διανομή Ροδάκινων στους δικαιούχους: α) της κάρτας αλληλεγγύης και β) της κάρτας του δημοτικού κοινωνικού παντοπωλείου, και πιο συγκεκριμένα :

ί) 310 κιλά ή 62 τελάρα ροδάκινα διανεμήθηκαν μέσω των δικαιούχων κάρτας αλληλεγγύης,

ιί) 150 κιλά ή 30 τελάρα ροδάκινα διανεμήθηκαν μέσω των δικαιούχων κάρτας κοινωνικού παντοπωλείου Δήμου Πλατανιά  και

ίίί) 110 κιλά ή 22 τελάρα ροδάκινα διανεμήθηκαν στο Αννουσάκειο Ίδρυμα Κισσάμου για τους οικείους τροφίμους του.

Συνολικά ο Δήμος Πλατανιά παράλαβε και παράδωσε 570 κιλά ή 114 τελάρα με ροδάκινα σε ωφελούμενους του προγράμματος. 

 

(7) Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή προς Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)»

Ο Δήμος Πλατανιά, στο πλαίσιο συμμετοχής του, ως εταίρου, στην Κοινωνική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης, υλοποίησε δράσεις του ΕΠ Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ). Ειδικότερα, υλοποίησε δράσεις σχετικές με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή τροφίμων ή/και βασικής υλικής συνδρομής, ενώ επίσης στηρίζει συνοδευτικά μέτρα και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των δικαιούχων/ ωφελουμένων πολιτών, ο συνολικός αριθμός των οποίων ανήλθε σε 224 άτομα.

 

(8) Βοήθεια στο Σπίτι & Παιδικοί Σταθμοί

Τέλος και πέραν των παραπάνω, αξίζει να σημειωθεί ότι στο Δήμο Πλατανιά λειτουργούν δύο (2) προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι (υπό την εποπτεία της Κ.Ε.ΔΗ.Π.) τα οποία παρέχουν υπηρεσίες κατ’ οίκον Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Οικογενειακής Βοήθειας σε 130 ηλικιωμένα άτομα / έτος ενώ επίσης λειτουργούν και τρεις (3) Παιδικοί Σταθμοί (υπό την εποπτεία της Κ.Ε.ΔΗ.Π.και του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Πλατανιά) οι οποίοι φιλοξενούν περισσότερα από 100 παιδιά κατ’ έτος.

 

Αναφερόμενος στις δράσεις κοινωνικής προστασίας του Δήμου Πλατανιά ο Δήμαρχος  κ. Γιάννης Μαλανδράκης καθιστά σαφές πως «η ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής και η στήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού αποτελεί μια από τις κύριες προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής του Πλατανιά» προσθέτοντας ότι «σε μια δύσκολη οικονομικά συγκυρία, όπως αυτή που πλήττει τα τελευταία χρόνια τη χώρα μας - και κατά συνέπεια και το Δήμο μας – ο Δήμος Πλατανιά προχωρά με συστηματικότητα, υπευθυνότητα και αλληλεγγύη, στη δημιουργία νέων κοινωνικών δομών – όπως είναι το Κέντρο Κοινότητας και η δημιουργία ενός νέου Παιδικού Σταθμού στο Κοντομαρί – καθώς και στην αναβάθμιση της λειτουργίας υφιστάμενων κοινωνικών δομών – όπως π.χ. το Κοινωνικό Παντοπωλείο - για την ουσιαστική στήριξη και ανακούφιση των ευπαθών – κοινωνικά και οικονομικά - ατόμων και οικογενειών του Δήμου μας».

 

 

Πίνακας 1: Δομές/ προγράμματα & ωφελούμενοι στο Δήμο Πλατανιά

 

α/α

ΕΙΔΟΣ ΔΟΜΗΣ/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΜΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΟΜΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ/ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ

1

Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

1

Το Τμήμα σχεδιάζει και υλοποιεί μια σειρά κοινωνικών δράσεων και προγραμμάτων που στοχεύουν στην καταπολέμηση της φτώχειας και στην άρση κάθε είδους διακρίσεων, στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, στην κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων και στην πρόληψη και προαγωγή της υγείας των δημοτών σε τοπικό επίπεδο.

~1.200

2

Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

2

Τα προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι χρηματοδοτούμενα από Εθνικούς Πόρους και υλοποιούνται από τη Κοινωφελή Επιχείρηση του Δ. Πλατανιά. Παρέχονται υπηρεσίες κατ’ οίκον Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Οικογενειακής Βοήθειας.

130 / έτος

 

3

Παιδικοί Σταθμοί

3

Οι Παιδικοί - Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Πλατανιά, παρέχουν υπηρεσίες αγωγής και ασφαλούς διαμονής για παιδιά προσχολικής ηλικίας, και έχουν ως απώτερο σκοπό: • να παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή • να βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα, σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά • να βοηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην οµαλή µετάβαση τους από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον.

106

(αφορά το έτος 2015)

4

Κοινωνικό Παντοπωλείο

1

Η λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου αποσκοπεί στην αποτελεσματική κάλυψη των πρωτογενών αναγκών ευπαθών - κοινωνικά και οικονομικά - ατόμων και οικογενειών, με την δωρεάν παροχή προϊόντων και ειδών πρώτης ανάγκης για τη σίτιση και την ένδυση απόρων κατοίκων του Δήμου Πλατανιά.

416

5

Κοινωνικό Φροντιστήριο

1

Μέσω του Κοινωνικού Φροντιστηρίου καλύπτονται ενισχυτικά οι εκπαιδευτικές ανάγκες των άπορων μαθητών της περιοχής του Δήμου Πλατανιά.

18

(αφορά το έτος 2016)

6

Πρόγραμμα αντιμετώπισης ανθρωπιστικής κρίσης

1

Μέσω του προγράμματος καλύπτονται οι ανάγκες σίτισης, ηλεκτρικού ρεύματος και στέγης (επιδότηση ενοικίου) δικαιούχων που υπέβαλαν αίτηση στο ΗΔΙΚΑ μέσω των ΚΕΠ.

76

7

Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του ΤΕΒΑ

1

Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Κοινωνική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης, στην οποία ο Δήμος Πλατανιά συμμετέχει ως εταίρος, έχοντας την ευθύνη διανομής των αγαθών που διατίθενται, καθώς και την ευθύνη υλοποίησης συνοδευτικών ενεργειών. Πραγματοποιείται διανομή στους απόρους και φρέσκων προϊόντων (νωπά κρέατα, φρούτα και λαχανικά), ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

224

Τελ. ενημέρωση 03/03/2017

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)