Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Τεχνικό Δελτίο που αφορά τις ασθένειες στις Μηλιές και στις Αχλαδιές, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τα αρχείο βρίσκεται στο παρακάτω συνημμένο:

Τελ. ενημέρωση 11/01/2016

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)