Ενημέρωση για τον επιβλαβή οργανισμό «Xylella fastidiosa».

   Σας ενημερώνουμε  ότι η Εκτελεστική Απόφαση της  Επιτροπής με αρ. 2015/2417/ΕΕ τροποποιεί την  2015/789/ΕΕ Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του οργανισμού Xylella fastidiosa. (http://www.bpi.gr/page.aspx?id=223).

    Σύμφωνα με  αυτή όλα τα ευπαθή φυτά του  συνημμένου καταλόγου πρέπει να διακινούνται με Φυτοϋγειονομικό διαβατήριο από οποιαδήποτε περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν προέρχονται (η μεταφορά του παθογόνου σε μεγάλες αποστάσεις γίνεται με μολυσμένο πολλαπλασιαστικό υλικό).  Η ελιά και τα υπόλοιπα ευπαθή φυτά, εκτός των σπόρων προς σπορά, που παράγονται και διακινούνται στην χώρα μας πρέπει να διαθέτουν φυτοϋγειονομικό διαβατήριο.

Τελ. ενημέρωση 18/01/2016

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)