Απουσία Δημάρχου Πλατανιά

 

Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης  Μαλανδράκης , θα απουσιάζει από το Δήμο, από την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου έως και την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου καθώς  θα συμμετέχει ως Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος   του Άξονα 4_ Προσέγγισης Leader ,στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο ( LINC 2015) για τις βέλτιστες πρακτικές και τον προσδιορισμό των κατευθύνσεων  ενόψει της ερχόμενης Προγραμματικής Περιόδου που διεξάγεται   στη Μαρατέα της Νότιας Ιταλίας, ,στα πλαίσια της ολοκλήρωσης της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013.

Τα βασικά αντικείμενα αφορούν στην δικτύωση και τη διάχυση καλών πρακτικών ανά την Ευρώπη, καθώς και στην ενίσχυση της συνεισφοράς των δημοσίων έργων και παρεμβάσεων στην τοπική ανάπτυξη.  Επιπρόσθετα το συνέδριο εστιάζει στον βιώσιμο και εναλλακτικό τουρισμό, καθώς και στην αξιοποίηση περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλους για μία βιώσιμη και αειφόρα ανάπτυξη.

 

Το Δήμαρχο θα αντικαθιστά ο Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης

 

Τελ. ενημέρωση 29/09/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)