Προγραμματισμός δράσεων τουριστικής προβολής για το 2016 από το Δήμο Πλατανιά

Έντεκα συνολικά δράσεις τουριστικής προβολής - ενδεικτικού προϋπολογισμού 65.000 € -περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα τουριστικής προβολής, που προτείνει προς το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά, η αρμόδια Δημοτική Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, η οποία συνεδρίασε την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015 στο Δημαρχείο του Πλατανιά.

 

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Πλατανιά κ. Πέτρο Μαρινάκη «το προτεινόμενο πρόγραμμα τουριστικής προβολής έχει ως βασικούς στόχους: α) την αναβάθμιση της τοπικής τουριστικής οικονομίας, με εστίαση στους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους, β) τη βέλτιστη προβολή και ανάδειξη των τουριστικών υπηρεσιών, προϊόντων και πλεονεκτημάτων του Δήμου Πλατανιά, µε τρόπο οργανωμένο, συντονισμένο και µε τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων και επιχειρήσεων µε τον τουρισμό, γ) την ενίσχυση της τουριστικής οικονομίας και αγοράς μέσω της οργανωμένης ανάδειξης και προώθησης εναλλακτικών μορφών τουρισμού και δ) την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας και ιδιαιτερότητας».

 

Όπως έκανε γνωστό ο κ. Μαρινάκης την ευθύνη  προετοιμασίας και σύνταξης του ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Πλατανιά είχε η ειδική ομάδα Έργου - που συγκροτήθηκε με απόφαση του Δημάρχου κ. Ι. Μαλανδράκη – και στην οποία επικεφαλής/συντονιστής ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γαβριήλ Κουρής, ο οποίος έδωσε το παρών και στη συνεδρίαση της Επιτροπής προκειμένου να παράσχει διευκρινήσεις και λεπτομέρειες αναφορικά με την εξειδίκευση των προτεινόμενων ενεργειών.

 

Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Πλατανιά κ. Κουρή «η οριζόμενη ομάδα έργου συνεργάστηκε στενά με την Δημοτική Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής για την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και την ανίχνευση των τάσεων που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια στον τομέα του τουρισμού – και ειδικά στο κομμάτι της τουριστικής προβολής - διαμορφώνοντας μια σειρά από δράσεις, η υλοποίηση των οποίων αναμένεται να προσδώσει προστιθέμενη αξία στο τουριστικό προϊόν του Δήμου Πλατανιά και να καταστήσει περισσότερο ελκυστικό τον Πλατανιά ως τουριστικό προορισμό».

 

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
Μεταξύ των σημαντικότερων ενεργειών / δράσεων που η Επιτροπή προτείνει να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα τουριστικής προβολής του Δήμου Πλατανιά για το έτος 2016 είναι:

 • Ο σχεδιασμός νέας τουριστικής ταυτότητας για το Δήμο Πλατανιά.
 • Η λειτουργία ιστοσελίδας τουριστικής προβολής & πληροφόρησης.
 • Η δημιουργία τουριστικών θεματικών εντύπων & χαρτών.
 • Η δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού τουριστικής προβολής.
 • Η ανάπτυξη & λειτουργία εφαρμογής τουριστικής πληροφόρησης για κινητά τηλέφωνα (mobile app).
 • Η διοργάνωση εκδηλώσεων προώθησης της κρητικής διατροφής & γαστρονομίας.
 • Η βελτίωση της πληροφοριακής σήμανσης αξιοθέατων & μνημείων.
 • Η συμμετοχή του Δήμου Πλατανιά σε τουριστικές εκθέσεις και η φιλοξενία τουριστικών παραγόντων & δημοσιογράφων, σε συνεργασία με τουριστικούς φορείς του Νομού Χανίων.

Τελ. ενημέρωση 18/12/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)