20/10/2015, Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Για Το Πρόγραμμα Επισιτιστικής Βοήθειας Από Το Δήμο Πλατανιά

Από το Δήμο Πλατανιά, εταίρο της Κοινωνικής Σύμπραξης με επικεφαλής εταίρο την Περιφέρεια Κρήτης, ανακοινώνεται ότι εκδόθηκαν τα αποτελέσματα για την ένταξη των ωφελούμενων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

 

Τα αποτελέσματα του προγράμματος βρίσκονται αναρτημένα:

Α) στην ιστοσελίδα του Δήμου Πλατανιά www.platanias.gr

Β) στο Δημαρχείο του Πλατανιά (στον Πίνακα Ανακοινώσεων και στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού) και

Γ) στα δημοτικά καταστήματα (πρώην Δημαρχεία) που βρίσκονται στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων Βουκολών, Κολυμβαρίου και Μουσούρων (Αλικιανός).

 

Επισημαίνεται ότι στα ως άνω σημεία έχει αναρτηθεί κατάλογος των υποβληθεισών αιτήσεων, ο οποίος περιλαμβάνει μόνο τον αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης, με την ένδειξη “εγκεκριμένη – απορριφθείσα”, καθώς δεν επιτρέπεται η δημόσια ανακοίνωση των ονομάτων του πίνακα ωφελούμενων.

 

Οι πολίτες οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση και οι αιτήσεις των οποίων απορρίφθηκαν από το σύστημα, έχουν ήδη ειδοποιηθεί μέσω της ΗΔΙΚΑ ΑΕ για το αποτέλεσμα της αίτησής τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είχαν δηλώσει κατά την υποβολή της και έχουν τη δυνατότητα υποβολής ένστασης στην αρμόδια επιτροπή ενστάσεων που συστάθηκε με την αριθ. Δ23/οικ.45100/3205 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2205 Β/13-10-2015).

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων ορίζεται από την Τετάρτη 21/10/2015 έως και την Τρίτη 27/10/2015 και ώρες από 08:00 έως 14:30, σε εργάσιμες ημέρες (εκτός Σάββατο και Κυριακή).

 

Οι ενστάσεις υποβάλλονται στα ίδια σημεία που υποβλήθηκαν και οι αρχικές αιτήσεις των πολιτών, αφού προηγουμένως κάθε πολίτης ενημερωθεί για τους λόγους της απόρριψης της αρχικής του αίτησης, προκειμένου να υποβληθούν, κατά την ένσταση, τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τα κάτωθι τηλέφωνα ανά Δημοτική Ενότητα: 

 • Δ.Ε. ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ – τηλέφωνο επικοινωνίας: 28243 40010, 28243 40012
 • Δ.Ε. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ – τηλέφωνο επικοινωνίας: 28243 40100, 28243 40104
 • Δ.Ε. ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ – τηλέφωνο επικοινωνίας: 282134 1010, 28213 41039
 • Δ.Ε. ΠΛΑΤΑΝΙΑ – τηλέφωνο επικοινωνίας: 28213 40009

Τελ. ενημέρωση 20/10/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)