Με πλεόνασμα “έκλεισε” το 2014 για τον Δήμο Πλατανιά.

Για «σκληρή και συστηματική δουλειά που είχε ως αποτέλεσμα ο Δήμος Πλατανιά να καταγράψει στο τέλος του 2014, καθαρό πλεόνασμα της τάξης των 209.159,32 €», έκανε λόγο ο Δήμαρχος Γιάννης Μαλανδράκης κατά την ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πλατανιά, στη διάρκεια της οποίας το Σώμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον απολογισμό, ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης του Δήμου για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014.

 

Παρόντες στη συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015, ήταν τόσο οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου - τους οποίους ο Δήμαρχος ευχαρίστησε και συνεχάρη, όπως και τους υπαλλήλους των λοιπών δημοτικών υπηρεσιών,  για τη σημαντική συμβολή τους στο αποτέλεσμα αυτό - όσο και η ορκωτή λογίστρια που έλεγξε τις οικονομικές καταστάσεις και τα αποτελέσματα χρήσης του Δήμου.

 

«Το αποτέλεσμα  αυτό, συνιστά μια μεγάλη επιτυχία για την Δημοτική μας Αρχή, το οποίο έρχεται να επιβεβαιώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την επίπονη δουλειά που έγινε τα προηγούμενα 4 χρόνια και το νοικοκύρεμα που υπήρξε στα οικονομικά του Δήμου μας. Και όλα αυτά εν μέσω δραματικής μείωσης - πάνω από 65% - των διατιθέμενων πόρων, από το κεντρικό κράτος προς τους Δήμους, τα τελευταία 4 χρόνια την ίδια στιγμή που το εξαιρετικά δυσμενές οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον εντός που οποίου λειτουργεί η τοπική αυτοδιοίκηση έχει οδηγήσει – μεταξύ άλλων - και στην απώλεια σημαντικών εσόδων από ίδιες πηγές των Δήμων» ανέφερε ο κ. Μαλανδράκης. Χαρακτηριστική ήταν μάλιστα η αναφορά του ότι «βρισκόμαστε ενάμιση μήνα πριν τη λήξη του 2015 και για φέτος υπάρχει μια σημαντική υστέρηση απόδοσης από το Κράτος των θεσμοθετημένων πόρων μας της τάξης του 30%».

Ο  κ. Μαλανδράκης δεν παρέλειψε να επισημάνει πως «η συνεχής βελτίωση της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου, έγινε χωρίς να στερήσουμε από τους δημότες μας καμιά από τις μέχρι σήμερα λειτουργίες, δράσεις και δομές, κρατώντας το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών μας στο ίδιο καλό επίπεδο, την ίδια στιγμή που έχουμε δρομολογήσει μια σειρά από νέα έργα σε όλο το εύρος του Δήμου και καταβάλλουμε σοβαρή προσπάθεια για ενίσχυση των κοινωνικών δράσεων του Δήμου μας» .

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ [2014]

 • Το γενικό σύνολο των εσόδων της οικ. χρήσης που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2014 - μαζί με το χρηματικό υπόλοιπο χρήσεως 2013 των 2.941.906,58 € - ανήλθε σε 12.856,423,79 €.
 • Το σύνολο των εξόδων της οικ. χρήσης 2014 ανήλθε σε 9.518.839,48 € και το αποθεματικό υπόλοιπο χρήσης 2014 ανήλθε σε 3.337.584,51 €.
 • Τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου κατά τις 31.12.2014, όπως εμφανίζονται στον Ισολογισμό του 2014, ανήλθαν σε 3.373.721,35 € - αυξημένα κατά +189.878,41 € σε σχέση με το 2013 - εκ των οποίων τα 1.854.937,67 € είναι κατατεθειμένα σε προθεσμιακούς τραπεζικούς λογαριασμούς και τα υπόλοιπα σε λογαριασμούς όψεως.
 • Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δήμου, που αφορούν δάνεια παρελθόντων ετών από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και την Αγροτική Τράπεζα, μειώθηκαν σε σχέση με το 2013 κατά 61.063,59 €, ανερχόμενες σε 1.488.379,76 €.
 • Τα Ίδια Έσοδα του Δήμου για το 2014 ανήλθαν συνολικά στο ποσό των 7.317.631,50 €, αυξημένα κατά +15,25% σε σχέση με το 2013, εκ των οποίων τα 3.804.897,82 € προέρχονταν από δικαιώματα, τέλη και φόρους ενώ το ποσό των 3.512.733,68 € αφορούσε ληφθείσες Επιχορηγήσεις από το Κράτος.
 • Τα μικτά κέρδη του Δήμου για το 2014 ανήλθαν σε 440.887,60 € και μετά την πρόσθεση των έκτακτων και ανόργανων εσόδων και των εσόδων προηγούμενων χρήσεων καθώς και την αφαίρεση των εξόδων διάθεσης των γενικών εξόδων διαχείρισης, των χρηματοπιστωτικών εξόδων και των εκτάκτων και ανόργανων εξόδων δημιουργήθηκε ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 209.159,32 €.

Τελ. ενημέρωση 16/11/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)