Επιστολή Δημάρχου Πλατανιά για την παροχή δυνατότητας πρόσληψης στους Δήμους εξειδικευμένων στελεχών για την υλοποίηση των έργων του νέου ΕΣΠΑ

Επιστολή προς τους υπουργούς Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμό κ. Γ. Σταθάκη, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κ. Χ. Σπίρτζη και Αγροτικής Ανάπτυξης κ Ε. Αποστόλου, απέστειλε ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Γιάννης Μαλανδράκης με την οποία ζητάει την ενίσχυση της διαχειριστικής και επιχειρησιακής ικανότητας των Δήμων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων της προγραμματικής περιόδου 2014−2020, μέσω της παροχής δυνατότητας πρόσληψης εξειδικευμένων στελεχών.

 

Σύμφωνα με το Δήμαρχο Πλατανιά «η πλειονότητα των Δήμων της χώρας – κυρίως οι μικροί και οι μεσαίοι σε μέγεθος Δήμοι - αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στελέχωσης σε βασικές επιστημονικές ειδικότητες, κρίσιμες για το σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση/επίβλεψη ενός έργου, όπως πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες μηχανικούς, μηχανολόγους μηχανικούς, μηχανικούς περιβάλλοντος, τοπογράφους μηχανικούς, οικονομολόγοι, στελέχη πληροφορικής κοκ, εξαιτίας των σαρωτικών αποχωρήσεων προσωπικού που υπήρξαν στην τοπική αυτοδιοίκηση από το 2011 και μετά». Το γεγονός αυτό – σημειώνει - τοποθετεί τους περισσότερους μικρούς και μεσαίους Δήμους – ως προς την προετοιμασία τους για το νέο ΕΣΠΑ – σε μια δυσχερή θέση καθώς είναι πολύ πιθανόν να αντιμετωπίσουν σοβαρότατα προβλήματα ως προς την επιβεβαίωση της διαχειριστικής τους ικανότητας, ιδιαίτερα ως προς το κριτήριο της επιχειρησιακής τους ικανότητας.

 

Ο κ. Μαλανδράκης επισημαίνει ότι «λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα μπορεί να δώσει η δυνατότητα πρόσληψης από τους Δήμους, βοηθών επίβλεψης των έργων που πρόκειται να υποβάλλουν μέσα από ένα από μητρώο εξειδικευμένων στελεχών, σύμφωνα και με τις διατάξεις του N. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020».

Κατόπιν των ανωτέρω και με δεδομένο ότι:

 1. έως σήμερα δεν έχει εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ που προβλέπεται στον προαναφερόμενο νόμο ούτως ώστε να προχωρήσει η δημιουργία και οργάνωση του εξειδικευμένου μητρώου στελεχών για την υποστήριξη των Δήμων στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων,
 2. η απόκτηση διαχειριστικής ικανότητας αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για να εντάξει κάποιος Δήμος έργα του, ως τελικός δικαιούχος, στο ΕΣΠΑ και
 3. υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη ενίσχυσης της επιχειρησιακής ικανότητας των Δήμων με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της αποτελεσματικής υλοποίηση και διαχείρισης του νέου ΕΣΠΑ,

 

ο Δήμαρχος Πλατανιά ζητάει από τους συναρμόδιους υπουργούς όπως προχωρήσει άμεσα η επεξεργασία και έκδοση της ΚΥΑ που απαιτείται για τη δημιουργία και οργάνωση εξειδικευμένου μητρώου στελεχών για την υποστήριξη των Δήμων στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων του νέου ΕΣΠΑ.

 

Τελ. ενημέρωση 02/12/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)