Ανακοίνωση Διαγωνισμών Έργων

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι διαγωνισμοί των έργων :

 • «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Πλατανιά», προϋπολογισμού 85.000,00 (με αναθεώρηση & ΦΠΑ)
 • «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στις τκ Ανώσκελης, Βουκολιών, Κακοπέτρου Δήμου Πλατανιά»  προϋπολογισμού  499.995,00€ (με αναθεώρηση & ΦΠΑ)
 • «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες σε κτιριακές υποδομές του Δήμου Πλατανιά» προϋπολογισμού  85.000,00€ (με αναθεώρηση & ΦΠΑ)

οι οποίοι είχαν αναβληθεί λόγω της τραπεζικής αργίας , θα διενεργηθούν σε νέες ημερομηνίες  ως  εξής:

 • Ο διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Πλατανιά» θα διεξαχθεί στις 5/08/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 μ.μ. στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας στον Αλικιανό του Δήμου Πλατανιά. Κατά τα λοιπά ισχύει η 420/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
 • Ο διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στις τκ Ανώσκελης, Βουκολιών, Κακοπέτρου Δήμου Πλατανιά» θα διεξαχθεί στις 6/08/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 μ.μ. στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας στον Αλικιανό του Δήμου Πλατανιά. Κατά τα λοιπά ισχύει η 434/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
 • Ο διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες σε κτιριακές υποδομές του Δήμου Πλατανιά» θα διεξαχθεί στις 7/08/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 μ.μ. στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας στον Αλικιανό του Δήμου Πλατανιά. Κατά τα λοιπά ισχύει η 470/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σχετική ενημέρωση θα αποσταλεί  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 των Διακήρυξεων σε όσους έλαβαν τεύχη συμμετοχής στους διαγωνισμούς, πέντε (5) μέρες τουλάχιστον εργάσιμες πριν από την νέα ημερομηνία διεξαγωγής του κάθε διαγωνισμού. Στις  νέες ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ΄ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά                                          

Η Προϊστάμενη Δ/νσης Τ.Υ. Δ. Πλατανιά         

Κακαβελάκη Άννα     

 Πολιτικός Μηχανικός      

Τελ. ενημέρωση 29/07/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)