Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Την Υποβολή Προσφορών Για Την Υπηρεσία “Ασφάλιση Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Πλατανιά”

 

Ο Δήμος Πλατανιά καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την υπηρεσία “Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πλατανιά” συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 6.872,00€.

 

Η επιλογή αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη οικονομική προσφορά επί του συνόλου των ζητούμενων υπηρεσιών. Στη συνημμένη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ αναλύονται τα παρακάτω:

 • Α.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
 • Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 • Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 • Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
 • Παράρτημα: Υποδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

 

Οι προσφορές μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να κατατίθονται από τη Δευτέρα 24/08/2015 έως και την Παρασκευή 28/08/2015 και ώρα 14:00 και θα απευθύνεται προς το Τμήμα Προϋπολογισμού - Λογιστηρίου - Προμηθειών υπόψη της κ. Κουκουνάκη Κ.

Πληροφορίες επί των προδιαγραφών δίνονται στα τηλέφωνα 28213 40025, 28213 40029 ή στο email:promitheies@platanias.gr.

Το ζητούμενο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς μπορείται να το βρείτε σε ηλεκτρονική μορφή ως συνημμένο αρχείο στην παρούσα σελίδα.

 

 

 

Τελ. ενημέρωση 19/08/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)