Διακήρυξη για τις «Εργασίες Eπισκευής Kεντρικής Kερκίδας Γηπέδου Ποδοσφαίρου Μάλεμε »

 

Ο Δήμος Πλατανιά προκηρύσσει την διενέργεια διαδικασίας συλλογής προσφορών για τις  «Εργασίες επισκευής κεντρικής κερκίδας γηπέδου ποδοσφαίρου Μάλεμε » συνολικού προϋπολογισμού 24.587,11€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την 23086/29-10-2015 τεχνική περιγραφή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.28/80 

Οι σφραγισμένες και κλειστές οικονομικές προσφορές, που επίσης περιέχουν prospectus,  τεχνικά χαρακτηριστικά κ.ά., θα γίνονται δεκτές μόνο αν έχουν πρωτοκολληθεί, έως και τις 06 Νοεμβρίου 2015.

Οι προσφορές θα ανοιχθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης στο Δημοτικό κατάστημα Γερανίου την Δευτέρα 09 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 11:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2821341025 (Θεμιστοκλής Μπουλταδάκης).

 

 


 

Τελ. ενημέρωση 04/11/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)