Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 • Κοινωνικό φροντιστήριο (148)
 • Κοινωνικό Παντοπωλείο (143)
 • Προϋπολογισμός (136)
 • Δείκτες Προϋπολογισμού (137)
 • (44)
 • (135)
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός (Master Plan) Πολιτιστικής Πολιτικής & Βιώσιμης Ανάπτυξης Δήμων Κισσάμου και Πλατανιά (133)
 • Αγροτικά Θέματα (134)
 • (130)
 • (105)
 • (68)
 • (67)
 • TripAdvisor (132)

«Υποβολή Δικαιολογητικών για ένταξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Πλατανιά»

 

Η Εντεταλμένη Σύμβουλος κ.Κολοκυθά Αικατερίνη και η Διοικούσα Επιτροπή του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πλατανιά ενημερώνει τους συνδημότες μας, ότι έχει ήδη ξεκινήσει η υποβολή δικαιολογητικών από όσους ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα του κοινωνικού μας παντοπωλείου για το πρώτο εξάμηνο του 2014, για να αποκτήσουν την απαραίτητη κάρτα δικαιούχου με την οποία θα προμηθεύονται δωρεάν και σε μηνιαία βάση είδη πρώτης ανάγκης.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου 2013.

Είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι οι ήδη υπάρχοντες δικαιούχοι για να συνεχίσουν να είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα για το επόμενο εξάμηνο οφείλουν να υποβάλλουν εκ' νέου τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά.

 Για καλύτερη εξυπηρέτηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα πρώην δημοτικά καταστήματα των δημοτικών τους ενοτήτων.

Συγκεκριμένα να απευθύνεστε στα παρακάτω τηλέφωνα

Κολυμβαρίου  τηλ   28243-40104.

Βουκολιών      τηλ   28240-83125

Μουσούρων     τηλ   28213-41050

Πλατανιά       τηλ   28210-83977     

 

 

Τελ. ενημέρωση 12/11/2013

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)