Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 • Κοινωνικό φροντιστήριο (148)
 • Κοινωνικό Παντοπωλείο (143)
 • Προϋπολογισμός (136)
 • Δείκτες Προϋπολογισμού (137)
 • (44)
 • (135)
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός (Master Plan) Πολιτιστικής Πολιτικής & Βιώσιμης Ανάπτυξης Δήμων Κισσάμου και Πλατανιά (133)
 • Αγροτικά Θέματα (134)
 • (130)
 • (105)
 • (68)
 • (67)
 • TripAdvisor (132)

« Σύσταση Κοινωνικού Παντοπωλείου στο Δήμο Πλατανιά»

 

Ο Δήμος Πλατανιά, με αφορμή την πρωτοφανή οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας και μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής του πολιτικής, έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια δημιουργίας δομών και δράσεων που έχουν στόχο να βοηθήσουν δημότες  και δημότισσές του που έχουν απόλυτη ανάγκη. Μία από τις δομές αυτές είναι και η σύσταση Κοινωνικού Παντοπωλείου, που θα παρέχει δωρεάν είδη πρώτης ανάγκης στους συγκεκριμένους συνανθρώπους μας.


Η δυσκολία του εγχειρήματος είναι  μεγάλη, καθώς ο Δήμος Πλατανιά συστάθηκε από τη συνένωση τεσσάρων καποδιστριακών δήμων με χωροταξικές, οικονομικές, πληθυσμιακές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, που καθιστούν δύσκολο το συντονισμό των ενεργειών που απαιτούνται . Επιπλέον, η χωροταξική κατανομή του δήμου καθιστά επιβεβλημένη την ανάγκη να δημιουργηθούν δομές της συγκεκριμένης δράσης και στις τέσσερις δημοτικές ενότητες ( Μουσούρων, Κολυμβαρίου, Βουκολιών και Πλατανιά) ώστε οι δικαιούχοι να έχουν ευκολότερη πρόσβαση και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση. Παρά τις δυσκολίες, ο Δήμος , με στοχευμένες ενέργειες, σταθερά βήματα και επίπονη προσπάθεια ολοκληρώνει τις διαδικασίες και αισιοδοξεί ότι πολύ σύντομα θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στο στόχο του.


Πιθανόν να θεωρηθεί ότι ένας δήμος κατεξοχήν αγροτουριστικός όπως ο Δήμος Πλατανιά έχει λιγότερη  ανάγκη να εφαρμόσει τέτοιες δράσεις. Η αλήθεια είναι διαφορετική.


Καθημερινά διαπιστώνεται ότι ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός συνανθρώπων μας έχουν ανάγκη τη στήριξή μας. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να ανταποκριθεί, με τη την προϋπόθεση ότι και οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι θα τον εμπιστευτούν και θα συνεργαστούν μαζί του. Είναι άλλωστε αυτονόητο ότι η όλη διαδικασία θα γίνει με απόλυτη διακριτικότητα, εχεμύθεια και σεβασμό στην αξιοπρέπειά τους.


Καλούνται λοιπόν όσοι ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν άμεσα μετην αρμόδια κοινωνική  υπηρεσία του Δήμου Πλατανιά στο τηλ2821083958 ( για την Δ.Ε. Κολυμβαρίου τηλ.2824023236, για Δ.Ε.Βουκολιών 2824083125 &Δ.Ε. Μουσούρων 2821340100) επίσης μπορούν να επικοινωνού με την Εντεταλμένη Σύμβ/λο του Δήμου κ.Αικατ.Κολοκυθά ( 6971537077) ώστε να ενημερωθούν για τις ενέργειες που απαιτούνται καθώς και τα δικαιολογητικά που θεωρούνται απαραίτητα για να αποκτήσουν την κάρτα, με την οποία θα προμηθεύονται τα συγκεκριμένα προϊόντα.


Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο   Δήμος Πλατανιά, παρά τις τεράστιες οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει, καταβάλλει κάθε προσπάθεια και δείχνει εξαιρετική ευαισθησία σε θέματα κοινωνικής πολιτικής, όπως είναι το παραπάνω. Χρειάζεται όμως τη στήριξη ολόκληρης της κοινωνίας. Στην προσπάθεια αυτή θετικό και αισιόδοξο στοιχείο  αποτελεί η θετική ανταπόκριση όλων ανεξαρτήτως των φορέων του Δήμου,  και κατά κύριο λόγο της εκκλησίας. Είναι σίγουρο ότι και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα όρια του  Δήμου θα δείξουν την ίδια ευαισθησία ώστε το αποτέλεσμα της σύστασης του Κοινωνικού Παντοπωλείου να μην είναι περιστασιακό αλλά να έχει συνέπεια και κυρίως συνέχεια. 


Τελ. ενημέρωση 18/04/2013

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)