Χορήγηση άδειας διέλευσης βαρέων οχημάτων

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 

 1. Έντυπη αίτηση τμήματος
 2. Αριθμοί κυκλοφορίας οχημάτων και το βάρος οχημάτων.
 3. Διαδρομή που θα ακολουθήσουν τα οχήματα
 4. Ανάλογα με την περίπτωση:
 5. i. άδεια οικοδομής
  ii. άδεια κατεδάφισης
  iii. άδεια εκσκαφής

 6. Άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου , σε περίπτωση που απαιτείται.

 

Αίτηση για τη χορήγηση άδειας διέλευσης βαρέων οχημάτων

Τελ. ενημέρωση 10/06/2011

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)